Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Xa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023

16/01/2024 10:58    32

Đồng chí Phạm Văn Vôn, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị

Ủy ban nhân dân xã Ba Xa tổ chức tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Phạm Văn Vôn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Truốc, Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND xã; đại diện Mặt trận, các Hội đoàn thể xã, Công an xã, Công chức thuộc UBND xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn của 07 thôn trên địa bàn cũng đã về dự Hội nghị đông đủ.

Ông Phạm Văn Vôn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Phạm Văn Vôn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Văn Vôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, trong năm 2023 Ban chỉ đạo cải cách hành chính xã đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức làm việc của công chức xã; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Nhìn chung công tác cải cách hành chính của địa phương có nhiều chuyển biển rõ rệt, việc giải quyết TTHC qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc được thực hiện đồng bộ, việc sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh vào giải quyết công việc như phần mềm quản lý văn bản và điều hành được sử dụng thường xuyên đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác xử lý văn bản, trao đổi thông tin và giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành tại đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hợp, Công chức Văn phòng - Thống kê xã, được sự phân công của Ủy ban nhân dân xã đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo đã trình bày một cách đầy đủ và chi tiết việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. Nhìn một cách tổng thể, công tác cải cách hành chính năm 2023 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đáng khích lệ trên 07 lĩnh vực trong công tác cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đều đạt được những kết quả khá tích cực. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính nói chung và công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023 nói riêng còn có những hạn chế, yếu kém tự cần được khắc phục ngay. Tại Hội nghị này đã có nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị. Kết luận Hội nghị, ông Phạm Văn Vôn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các đơn vị, Mặt trận các Hội đoàn thể, các công chức thuộc UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hợp, Công chức Văn phòng - Thống kê xã, được sự phân công của Ủy ban nhân dân xã đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo đã trình bày một cách đầy đủ và chi tiết việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. Nhìn một cách tổng thể, công tác cải cách hành chính năm 2023 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đáng khích lệ trên 07 lĩnh vực trong công tác cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đều đạt được những kết quả khá tích cực. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính nói chung và công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023 nói riêng còn có những hạn chế, yếu kém tự cần được khắc phục ngay. Tại Hội nghị này đã có nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị. Kết luận Hội nghị, ông Phạm Văn Vôn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các đơn vị, Mặt trận các Hội đoàn thể, các công chức thuộc UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND xã, các công chức căn cứ nhiệm vụ của ngành mình phụ trách tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ sót nhiệm vụ, chậm trễ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và trong công tác tham mưu, chủ động phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Hai là, Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Ba là, Công chức Văn hóa – Xã hội tham mưu UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền những lợi ích của cải cách hành chính mang lại đối với quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của địa phương, phục vụ nhân dân và những tác động tích cực của việc phát triển kinh tế - xã hội để thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người dân cùng chung tay cải cách hành chính với địa phương; tuyên truyền nhằm khuyến khích người dân sử dụng sim điện thoại chính chủ, dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

  Bốn là, Công chức làm việc tại bộ phận một cửa thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa; rút ngắn quy trình giải quyết TTHC, nhanh gọn, giảm phiền hà, hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hẹn hồ sơ; tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng hướng tới chính quyền số, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến, thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ sơ đảm bảo theo quy định.

Năm là, Mặt trận, các Hội đoàn thể đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phản biện đối với việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính để chỉ ra những hạn chế, đưa ra các giải pháp để cùng UBND xã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của địa phương.

Hợp Nguyễn


Ủy ban nhân dân xã Ba Xa thông báo Chương trình phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí bằng phương pháp Phaco cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện Chương trình: Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2023 được chia làm 05 đợt cụ thể như sau:

+ Đợt 1: Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023: 100 ca;

+ Đợt 2: Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023: 100 ca;

+ Đợt 3: Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023: 100 ca;

+ Đợt 4: Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023: 100 ca;

+ Đợt 5: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023: 100 ca.

          - Địa điểm khám và phẫu thuật: Tại Trung tâm Mắt Quảng Ngãi, hẻm 198 đường Nguyễn Trãi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.       

04/07/2023

Ủy ban nhân dân xã Ba Xa thông báo lịch học lý thuyết và thực hành bằng A1 như sau:

1. Thời gian:

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30

- Ngày 05/7/2023 (Thứ 4): các xã Ba Thành, Ba Động, Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Khâm, Ba Trang;

- Ngày 06/7/2023 (Thứ 5): các xã  Ba Xa, Ba Cung, Ba Nam, Ba Bích, Ba Liên, TT Ba Tơ, và hộ khẩu thường trú huyện Sơn Hà, TT Đức Phổ đăng ký tại huyện Ba Tơ;

- Ngày 07/7/2023 (Thứ 6): các xã Ba Vinh, Ba Giang, Ba Lế, Ba Liên, Ba Vì

- Ngày 08/7/2023 (Thứ 7): các xã Ba Tô, Ba Dinh

(Lịch học này cho cả các cá nhân mới đăng ký bổ sung)

2. Địa điểm: Trung tâm học tập cộng đồng huyện Ba Tơ

Địa chỉ: Đường 30/10 thị trấn Ba Tơ (đối diện Quảng trường 11/3)

(Lưu ý: Khi đi học lý thuyết cầm theo Vở, bút, tài liệu)

Ủy ban nhân dân xã Ba Xa kính thông báo đến toàn thể Nhân dân biết, thực hiện./. 04/07/2023

         Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thời gian nghỉ các ngày lễ lớn trong năm và Thông báo số 118/TB - UBND ngày 20/4/2023 của UBND huyện Ba Tơ về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023.

          UBND xã thông báo cho cán bộ, công chức, người lao động, các ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Ba Xa được nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế lao động năm 2023 trong 05 ngày liên tiếp từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2023 (trong đó gồm 03 ngày nghỉ Lễ và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại Bộ luật Lao động).

          UBND xã Ba Xa thông báo đến toàn thể nhân dân, CB, CC người lao động trên địa bàn xã Ba Xa biết để tiện liên hệ.

04/07/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 578

Tổng số lượt xem: 205769